Kano- og kajakkutleie

Seiljollene leies kun ut til seilkyndige personer.

Priser for seiljoller oppgis på forespørsel. Alle båtene er stasjonert på Vatn-Vatnet og speidergruppa har egen flytebrygge ved Jentofts Minde som letter bruken av seiljollene.

 Utleieoversikt